Solet juhlii 10-vuotispäiväänsä!

Solet Technics gamykla ir generalinis direktorius Andrius Karazinas apie

Solet Liettuan johtajan mukaan vaikeimpina aikoina yritys yksinkertaisesti yritti selviytyä ottamalla vastaan erilaisia projekteja. ”Usean vuoden ajan teimme kaikenlaisia mielenkiintoisia asioita – esimerkiksi suunnittelimme moduuleja Hesburgerille Ukmergės-kadulla Liettuassa. Heillä on kiinteät sälekaihtimet, kuusi riviä jotka on korvattu heille erityisesti tehdyillä aurinkopaneeleilla. Teimme ensimmäisen integroidun aurinkopaneelikaton eläintarhassa – vastineeksi he antoivat meille luvan ripustaa mainoksemme kirahvin aitauksen päälle” – nauraa Andrius Karazinas.

Tänään olemme onnellisia, että meillä on yhtenäinen tiimi, kaikki alan asiantuntijat saman katon alla, eikä meidän tarvitse enää pohtia tapoja selviytyä. Yhdessä työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa luomme ja kehitämme kestävää liiketoimintamallia.

Olemme iloisia kestävän ja menestyvän liiketoiminnan kehityksestä Tanskassa ja Ruotsissa, mutta nyt myös Suomessa!

Vuonna 2015 tapahtui käännekohta, kun aurinkoenergia-alan yhdistyksen avulla saatiin aikaan suotuisampia lainsäädännön muutoksia. Pystyessään toteuttamaan entistä enemmän projekteja, yritys alkoi hitaasti toipua. Solet Liettuan 10-vuotisjuhlan kunniaksi, yritys laajentui ulkomaille – ”Solet Denmark” perustettiin ja sillä on jo ensimmäiset tilaukset pystyssä. ”Yritimme aina laajentua ulkomaille. Vuonna 2018 asensimme voimalan Italian ja Sveitsin rajalla oleville vuorille. Meidän oli sovitettava vaatimukset yhteen: siellä oli tuhat vuotta vanha kylä, johon et voinut asentaa mitä tahansa moduuleja – jouduimme etsimään ruskeilla kehyksillä varustettuja moduuleita, jotka sopivat talon katon värin kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Andrius Karazinas.

Huhtikuussa 2021 toimintansa aloittanut tytäryhtiömme Solet Denmark on jo voittanut ensimmäisen julkisen hankinnan kilpailun – Solet Denmark asentaa 72 kW aurinkovoimalan Orhusin kunnan koulun katolle Tanskassa.

Valitsimme Tanskan syytä. ”Skandinavian maiden markkinatutkimuksessa arvioimme muiden kriteerien joukossa maan uusiutuvan energian kehityssuunnitelmia seuraavalle kymmenelle vuodelle. Tanskan kansallinen energia- ja ilmastonmuutosstrategia erottui suurilla tavoitteillaan – vähentää hiilidioksidipäästöjä 70 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa absoluuttinen päästöneutraali maa vuoteen 2050 mennessä.”, kertoo Solet Denmarkin projektien ja myynnin johtaja Marius Butkus.

Olemme myös iloisia isoimmasta sopimuksesta jonka yritys on solminut 10 vuoden toimintansa aikana. Tämä sopimus mahdollistaa voimaloiden asentamisen myös Ruotsin markkinoille. Allekirjoitimme 5 miljoonan euron arvoisen aurinkovoimaloiden urakointisopimuksen – haasteita tulee varmasti asentaessa aurinkovoimaloita Ruotsissa!

Seuraavana haasteena Solet laajentaa toimintaansa nyt myös Suomen markkinoille. Tanskan tapaisesti Suomessa on korkeat ilmastoneutraaliuuden tavoitteet ja aurinkoenergian suosiminen on selvää – energiatuki (yritystuki uusiutuvien energiaratkaisujen rakentamiseen) on hyvä esimerkki valtion korkeista tavoitteista.

Olemme toteuttaneet joukon kahdenvälisiä yhteistyöhankkeita ulkomailla yhteistyön edistämiseksi.

YK:n ilmastonmuutosyleissopimuksen perusteella kaikki sopimuksessa mainitut maat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään, ottaen huomioon yhteisen, mutta eriytetyn vastuun. Liettua, Suomi, Tanska ja Ruotsi on yhdessä muiden sopimuksen liitteessä II mainittujen maiden kanssa sitoutunut auttamaan kehitysmaita ilmastonmuutoksen lieventämis- ja sopeutumistoimenpiteiden toteuttamisessa. Solet Technics on toteuttanut viimeisten kolmen vuoden aikana useita kahdenvälisiä yhteistyöhankkeita Georgiassa, Nigeriassa, Armeniassa ja Moldovassa yhteistyön edistämiseksi.

Päätös keskittyä kahdenväliseen tukemiseen tehtiin Liettuan hallituksen politiikan perusteella. Kahdenvälinen tuki on tehokasta ja hyödyllistä molemmille osapuolille, sillä se auttaa paitsi edistämään yrityksemme kokemuksia ja luomaan arvokkaita suhteita yhteistyön kautta, myös edistämään puhtaamman ympäristön vaalimista. Toimitamme Solet Photovoltaics -aurinkomoduuleja yhdessä muiden luotettavien ja testattujen aurinkovoimalan komponenttien kanssa, annamme neuvoja paikallisissa asennus- ja kehittämiskysymyksissä ja järjestämme seminaareja.

Uskomme, että tämä on asianmukainen työkalu, johon aiomme osallistua tulevaisuudessa.

Osallistuimme julkisiin hankintoihin aktiivisesti

mallintelimme ja asensimme aurinkovoimaloita julkisille organisaatioille. Olemme iloisia siitä, että toukokuussa 2021 meillä on 122 voitettua julkista hankintaa.

”Julkinen asektori on meille melko monimutkainen, koska useimmiten kilpailut järjestetään pienimmän hinnan perusteella ja voittaja valitaan tarjotun hinnan perusteella. Tämä tarkoittaa, että kilpailut voitetaan halvimmalla, eikä aina ole selvää, mistä laitteet ovat peräisin. Olemme oppineet, että tällaisten laitteiden valinta ei ole paras ratkaisu. Esimerkiksi vuonna 2020 meidän piti auttaa yhtä organisaatiota vaihtamaan kaikki aurinkopaneelinsa, koska urakoitsija, joka asensi sähköaseman tuntemattomilla paneeleilla, oli konkurssissa. Toimitamme vain kotimaisia ​​aurinkopaneeleita, joiden hinta on hieman korkeampi, joten on vaikea kilpailla”, sanoo projektinjohtaja Edgaras Reut.

Solet Technics on asentanut/suunnitellut yli 1 MW edestä aurinkovoimaoita julkisille organisaatioille vuoteen 2021 mennessä. Nämä voimalat tuottavat yhteensä yli 30 GWh sähköä, pelastavat yli 300 000 puuta ja vähentävät noin 4 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä.

Solet Technicsin aurinkopuisto ”Vytis I etappi” – on jo loppuunmyyty.

A. Karazinas iloitsee siitä, että vuonna 2019 Liettuassa hyväksyttiin maailmanlaajuisesti täysin uusi innovaatio: mahdollisuus tuottaa sähköä etäältä – puistoissa: ”Tällaiset aloitteet eivät ole uusia maailmassa, mutta sitä ei ollut vielä toteutettu valtion tasolla. Se tarkoittaa, että ihminen voi ostaa osan sähköstä ja liittää sen kotiinsa. Noin 40% liettualaisista asuu asunnoissa, joissa ei voi asentaa sähköä katolle, mutta nyt he voivat tuottaa sähköä itselleen – tämä laki avasi uusia kehitysmahdollisuuksia”.

Pitkän harkinnan jälkeen päätimme kokeilla tätä mahdollisuutta ja aloimme kehittää ensimmäistä aurinkopuistoamme ”Vytis”. Olemme iloisia, että vaikka haasteita oli, onnistuimme toteuttamaan projektin käytännössä ilman viivästyksiä, ja asiakkaat ovat luottaneet meihin ja ovat jo käyttäneet vihreää energiaa, joka toimitetaan Moletaiin Vytis-aurinkopuistosta.

Tämä on edistyksellinen ja tehokas aurinkopuisto, joka tuottaa yhteisomistajille vihreää energiaa jopa 30 vuoden ajan. Asiakkaillemme takaa, että yksi kW aurinkopuiston osuus tuottaa vähintään 29 239 kWh sähköä tänä ajanjaksona. Suuremman moduulien tehokkuuden ansiosta asiakkaidemme investointi maksaa nopeammin verrattuna aurinkovoimalaan, jossa on asennettu vakio moduulit. Voimalassa käytetään yhtä tehokkaimmista, 440 W nimellistehon puoliksi leikattuja litteitä monokristallisia fotovoltaisia elementtejä (half-cut), kaksipuolisia (bifacial), lasi-lasi (glass-glass) moduuleja, joissa on 30 vuoden valmistajan takuu. Nämä edistykselliset ja modernit paneelit on valmistettu siten, että ne tuottavat sähköä sekä etu- että takapuolelta. Toisin sanoen niitä käytetään paitsi suoran auringonvalon, myös sen heijastusten tuottamiseen. Tällä tavalla optimaalisissa olosuhteissa paneelit voivat tuottaa jopa 25 prosenttia enemmän sähköä verrattuna tavanomaisiin paneeleihin.

Onko uusia aurinkopuistoja tulossa?

1,05 MW:n aurinkopuiston ”Vytis” asennuksen jälkeen aloimme saada kyselyjä asiakkailta: ”En ehtinyt ostaa, onko teillä vielä saatavilla 1-2 kW Vytis-osuutta?”, ”Voiko aurinkopuiston osia suuksia vielä?”, ”Tuleeko toinen aurinkopuisto jossakin vaiheessa?”

Olemme iloisia saadessamme tällaista kiinnostusta ja ilmoitamme ilolla, että toisen aurinkopuiston asennus aloitetaan lähitulevaisuudessa!

Eurooppalaisuus – lisäarvo kuluttajalle

Solet Technicsin johtajan mukaan tämä tarkoittaa, että edessä on vielä todella paljon työtä, suuria aurinkopuistoja tulisi rakentaa joten Eurooppalaiset valmistajat tarjoavat kuluttajille merkittävää lisäarvoa tässä näkökulmassa.

”Kaikkina näinä vuosina olemme saaneet kommentteja, että paikalliset valmistajat eivät ole vertailukelpoisia ulkomaisten yritysten kanssa, että menemme konkurssiin ja kuluttajat jäävät ilman takuita. Nykypäivä osoittaa, että olemme selvinneet. Uskomme, että olemme tämän hetken johtava yritys Liettuassa – olemme asentaneet yli 1000 aurinkovoimalaa. Korostamme myös aina, että olemme kuluttajien naapureita, ja tämä on erittäin tärkeä tekijä. Kun valmistaja on lähellä, eikä satojen tai tuhansien kilometrien päässä, kulutus- ja takuutuotteet ovat helposti saatavilla”, sanoo A. Karazinas ja lisää: ”Uusiutuvat energialähteet ovat tulevaisuus. Voimme kieltäytyä, voimme vastustaa, mutta se on vain ajan kysymys. Muutama vuosi sitten jätteiden lajitteluakin katsottiin kieroon, ja nyt jopa koululaiset moittivat vanhempiaan, jos nämä eivät lajittele.”

Sähkön kysyntä kasvaa ja kasvaa edelleen, ajattele vain sähköautojen tulevaisuutta. Siksi halu käyttää halvempaa ja ympäristöystävällisempää aurinkoenergia tulee olemaan yhtä yleistä kuin päivittäinen leipä. ”Ei-vihreän energian” käyttäminen jo melkein hävettää.

Lue myös

Aurinkoakut, energian varastointi – olennaiset tiedot ja vinkit

Akulliset aurinkovoimalat voivat auttaa säästämään sähköä ja takaavat sähkön saatavuuden, kun sitä ei ole saatavilla jakeluverkosta. Kotitalouksien kulut kasvavat jatkuvasti…

Lue lisää

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä
solet-rating