Tilaus- ja sopimusehdot

SÄÄNNÖT OSTOKSILLE KAUPASSA

Nämä osto- ja myyntisäännöt (jäljempänä ”säännöt”) määrittelevät henkilön, joka ostaa tavaroita Solet Suomelta (jäljempänä ”kauppa”) verkossa (jäljempänä ”asiakas”), ja Solet Suomen (jäljempänä ”myyjä”), jolla on oikeushenkilön tunnus 302627809, rekisteröity toimipaikka Linnanherrankuja 16, Helsinki, Suomi, Y-tunnus: 3356866-3, Alv-numero: FI33568663.  Tietoja yrityksestä kerätään ja tallennetaan Suomen oikeushenkilöiden rekisteriin. Yhteystiedot: puhelinnumero ‭010 348 8760‬ ja sähköpostiosoite [email protected]. Nämä säännöt koskevat asiakasta, kun hän ostaa tavaroita verkkokaupasta. Säännöt määrittävät oikeudet, velvollisuudet ja vastuut asiakkaan ostaessa tavaroita verkkokaupassa.

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1. Nämä äännöt ovat oikeudellisesti sitova asiakirja. Kun asiakas päättää ostaa tavaroita Kaupasta ja täyttää säännöissä esitetyt vaatimukset, säännöistä tulee ostosopimus asiakkaan ja myyjän välillä.
1.2. Asiakas voi ostaa tavaroita kaupasta vasta tutustuttuaan sääntöihin ja sitouduttuaan noudattamaan niitä. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus tutustua sääntöihin jokaisen ostoksen yhteydessä. Jos asiakas tekee tilauksen kaupassa, oletetaan, että hän on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt säännöt.
1.3. Ennen tuotteiden valitsemista, tilauksen tekemistä tai muuta kaupan käyttöä, asiakkaan on tutustuttava kaupan tietosuojakäytäntöihin. Jos asiakas tekee tilauksen, täyttää lomakkeita kaupassa tai käyttää kauppaa jollakin muulla tavalla, oletetaan, että hän on tutustunut yksityisyyden suoja -käytäntöön ja hyväksynyt sen.
1.4. Myyjällä on oikeus muuttaa sääntöjä. Sääntöjen muutokset astuvat voimaan niiden julkaisemisen jälkeen kaupassa. Jos asiakas jatkaa kaupan käyttöä sääntöjen muutosten julkaisemisen jälkeen, oletetaan, että hän hyväksyy sääntöjen muutokset.
1.5. Kaupan kaupalliset toiminnot toteutetaan Suomen valtion alueelta.
1.6. Sähköinen kaupankäynti toteutetaan https://www.solet.fi-verkkokaupassa.

2. OSTO-MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN

2.1. Asiakas voi ostaa tuotteita seuraavilla tavoilla:
2.1.1. Rekisteröitymällä kauppaan – antamalla vaaditut tiedot rekisteröitymisen yhteydessä;
2.1.2. Rekisteröitymättä kauppaan – ei-rekisteröitynä asiakkaana.
2.2. Osto-myyntisopimus katsotaan tehdyksi siitä hetkestä, kun asiakas valitsee haluamansa tuotteen kaupassa myyjän ohjeiden mukaisesti, muodostaa ostoskorin, ilmoittaa tuotteiden noutotavan ja muut tarvittavat tiedot, tutustuu myyjän esittämiin sääntöihin ja/tai ostoehtoihin, painaa ”Tilaa”/”Maksa” -painiketta, suorittaa ennakkomaksun (jos sellainen on tarpeen), ja myyjä ilmoittaa asiakkaan tilauksen vahvistamisesta.
2.3. Osto-myyntisopimus tehdään jokaiselle asiakkaan tilaukselle.
2.4. Osto-myyntisopimus katsotaan täytetyksi, kun tuotteet luovutetaan asiakkaalle sääntöjen ja Suomen valtion lainsäädännön mukaisesti.
2.5. Myyjä voi hylätä asiakkaan tilauksen tärkeistä syistä, kuten jos asiakas ei täytä asetettuja vaatimuksia (esim. ikä), ei täytä kaikkia tilauksen tuote-ehtoja, myyjällä ei ole asiakkaan haluamaa tuotetta, asiakas ei ole vahvistanut hyväksyvänsä säännöt, asiakas tekee tukkukaupan ostoksia ja/tai muista syistä, jotka erikseen ilmoitetaan asiakkaalle.
2.6. Tehdyt ostosopimukset tallennetaan myyjän tietokantaan.
2.7. Jos tuotetta ei Suomen valtion lainsäädännön mukaisesti voida myydä asiakkaalle vaaditut ehdot täyttyen (esim. ikävaatimukset), ja jos asiakas ja/tai noutaja ei täytä näitä vaatimuksia milloin tahansa ennen ostosopimuksen täyttämistä, tuotteita ei luovuteta asiakkaalle. Tällöin ostajan maksamat rahat palautetaan hänelle vähennettynä myyjän kuljetuskuluilla.

3. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

3.1. Asiakkaalla on oikeus:
3.1.1. ostaa kaupasta noudattaen sääntöjä, myyjän ohjeita ja Suomen valtion lainsäädäntöä;
3.1.2. peruuttaa myynti-sopimus, joka on tehty kaupassa, ilmoittamalla tästä myyjälle kirjallisesti viimeistään 14 päivän kuluessa lainsäädännön ja kaupan sääntöjen mukaisesti;
3.1.3. palauttaa ja/tai vaihtaa viallisia ja/tai virheellisesti koottuja tuotteita, käyttäen hyväksi niille sovellettavia takuita;
3.1.4. käyttää muita oikeuksia, jotka on säädetty näissä säännöissä ja/tai Suomen valtion lainsäädännössä.
3.2. Asiakas on velvollinen:
3.2.1. maksamaan myytävistä tavaroista sovittu korvaus, toimituskulut ja muut maksut, jotka on määritelty tilattaessa tavaroita ja vastaanottaessa/noutaessa tilatut tavarat;
3.2.2. tarkistamaan vastaanotetut tavarat ja ilmoittamaan myyjälle lähetyksen vahingoittumisesta, selvästi näkyvistä tuotteen vioista, jotka eivät vastaa asiakkaan tilausta, tuotteen mallia ja kokoonpanoa;
3.2.3. tarkistamaan, onko ostettu tuote laadukas, ja ilmoittamaan välittömästi myyjälle havaituista tuotteen laatuongelmista, jotka eivät olleet havaittavissa tuotteen luovutushetkellä;
3.2.4. maksamaan palautuskustannukset, jos niitä syntyy asiakkaalle;
3.2.5. päivittämään välittömästi tietoja, jos ostajan tiedot, jotka ovat tarpeen tavaroiden toimittamiseksi ja ostosopimuksen toteuttamiseksi, muuttuvat;
3.2.6. olematta luovuttamatta kolmansille osapuolille tilausnumeroa, tilausasiakirjoja, myymälän salasanaa tai muita tietoja, jotka mahdollistaisivat kolmannen osapuolen noutaa tuotteita asiakkaan puolesta ilman asiakkaan tietämystä ja suostumusta;
3.2.7. olemaan käyttämättä kauppaa tavalla, joka voisi aiheuttaa vaaran kaupan toiminnalle, turvallisuudelle, eheydelle tai rajoittaa muiden henkilöiden mahdollisuuksia käyttää kauppaa;
3.2.8. noudattaa muita vaatimuksia, jotka on esitetty näissä säännöissä ja Suomen valtion laissa.

4. MYYJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1. Myyjällä on oikeus:
4.1.1. rajoittaa tai keskeyttää ilman ennakkoilmoitusta asiakkaan mahdollisuuden käyttää kauppaa, jos asiakas yrittää vahingoittaa kaupan toimintaa ja/tai rikkoo velvollisuuksiaan. Myyjä ei vastaa mistään aiheutuneista seurauksista joita asiakkaalle saattaa syntyä tällaisessa tilanteessa;
4.1.2. rajoittaa tai kieltää tukkumyyntejä;
4.1.3. keskeyttää kaupan toiminnan tilapäisesti tai pysyvästi, muuttaa kauppaa tai sen yksittäisiä osia, sen koko sisältöä tai rajoittaa ostoksia, muuttaa kaupan toimintaosoitetta, rajoittaa rekisteröityjen ostajien määrää ilmoittamatta siitä etukäteen asiakkaalle. Myyjä ei vastaa mistään aiheutuneista seurauksista joita asiakkaalle saattaa syntyä tällaisessa tilanteessa;
4.1.4. muuttaa sääntöjä, tuotteiden hintoja, ostoehtoja ja / tai muita kauppaan liittyviä ohjeita, ilmoittamalla muutoksista kaupassa;
4.1.5. peruuttaa tilauksen, jos siihen on perusteltuja kaupasta riippumattomia syitä.
4.2. Myyjä sitoutuu:
4.2.1. toimittamaan tuotteen ajoissa ja asianmukaisesti asiakkaalle;
4.2.2. tarjoamaan vastaavan tai ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen, jos myyjä ei voi toimittaa tuotetta tärkeän syyn takia, ja jos asiakas kieltäytyy vastaanottamasta tällaista tuotetta, palauttamaan asiakkaalle välittömästi maksetun summan;
4.2.3. palauttamaan asiakaalle rahat puuttuvasta tuotteesta tai koko tilauksesta 7 päivän kuluessa, jos myyjä ei pysty toimittamaan tuotetta asiakkaalle;
4.2.4. tarjoamaan mahdollisuuden asiakkaalle käyttää kauppaa;
4.2.5. kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja suojaamaan hänen tietojensa luottamuksellisuutta.

5. TUOTTEIDEN HINTA JA MAKSAMINEN

5.1. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan euroina, sisältäen arvonlisäveron. Tuotteet myydään asiakkaalle päivittäistavarakaupassa voimassa olevilla hinnoilla tilauksen tekohetkellä. Tarkka hinta ja ostettava summa tuotteista näytetään tilausta tehtäessä. Jos asiakas ei hyväksy hintaa, hän ei voi jatkaa tuotteiden tilausta.
5.2. Myyjä voi asettaa päivittäistavarakaupassa vähimmäistilausmäärän, joka on pienin summa, jolla asiakkaan on ostettava tuotteita. Vähimmäiskorin koko näytetään ennen tilauksen tekemistä.
5.3. Ellei myyjä toisin ilmoita, toimitusmaksut ovat maksettavia. Toimituskulut on ilmoitettu toimitus- ja palautusehdoissa. Asiakkaan valitsema toimitusmaksu näytetään asiakkaalle ennen tilauksen vahvistamista. Toimituskulujen määrää ei voida muuttaa tilauksen vahvistamisen jälkeen.
5.4. Asiakas voi maksaa tuotteista seuraavilla tavoilla:
5.4.1. Ennakkomaksu – käteisellä, saapumalla osoitteeseen Linnanherrankuja 16 tai maksamalla ennakkomaksun nettikaupassa.
5.4.2. Maksu noudettaessa – käteisellä, saapumalla osoitteeseen Linnanherrankuja 16.
5.4.3. Muu – maksu ?-järjestelmän kautta.
5.5. Asiakkaan on maksettava tuotteista viimeistään 24 tunnin kuluessa tilauksen tekemisestä (paitsi, jos maksu suoritetaan tuotteiden noutohetkellä tai myöhemmin). Maksu katsotaan suoritetuksi vasta kun koko maksettava summa on hyvitetty myyjän tilille. Jos asiakas ei maksa ajoissa, katsotaan, että hän on luopunut tuotteiden ostosta ja myyjällä on oikeus peruuttaa hänen tilauksensa, ellei hän ole ennalta ilmoittanut siitä asiakkaalle.
5.6. Asiakkaan tilaus käsitellään ja tuotteiden toimitusaika alkaa kulua vasta kun myyjä saa vahvistuksen asiakkaan maksusta. Kun asiakas maksaa tuotteet niiden toimituksen yhteydessä, asiakkaan tilaus käsitellään ja tuotteiden toimitusaika alkaa kulua tilauksen tekemisen jälkeen.
5.7. Lasku tavaroista luovutetaan asiakkaalle myyjän harkinnan mukaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tilauksen tekemisen jälkeen, tavaran toimittamisen yhteydessä tai tavaran vastaanottamisen yhteydessä asiakkaalle.

6. TUOTTEIDEN TOIMITUS

6.1. Tuotteet toimitetaan Suomen alueella (toimitukset Suomen ulkopuolelle on sovittava myyjän kanssa erikseen tarvittaessa).
6.2. Asiakas valitsee tuotteiden toimitustavan myymälässä ilmoitettujen vaihtoehtojen joukosta. Tuotteet voidaan toimittaa seuraavilla tavoilla:
6.2.1. Asiakkaan noutaessa tuotteet myyjän ilmoittamista noutopaikoista: Linnanherrankuja 16, Helsinki;
6.2.2. Kuriirin välityksellä;
6.2.3. Postin kautta.
6.3. Asiakkaalle ilmoitetaan sähköpostitse ja/tai puhelimitse tarkemmasta toimitusaikataulusta, tarkasta toimituspäivästä ja -ajasta tai mahdollisuudesta noutaa tuotteet itse. Nämä määräajat eivät ole voimassa, jos myyjän varastossa ei ole tarvittavia tuotteita, ja asiakkaalle ilmoitetaan puuttuvista tilatuista tuotteista. Tässä tapauksessa myyjä sitoutuu ottamaan välittömästi yhteyttä asiakkaaseen ja sopimaan tuotteiden toimitukseen liittyvistä asioista.
6.4. Tuote toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen ja luovutetaan asiakkaan itse tai tilauksessa ilmoitettujen vastaanottajien yhteystietojen toimesta. Jos asiakas ei pysty vastaanottamaan tuotteita henkilökohtaisesti, mutta tuotteet on toimitettu ja luovutettu ilmoitettuun osoitteeseen ja muiden asiakkaan antamien tietojen perusteella, asiakkaalla ei ole oikeutta esittää myyjälle vaatimuksia tuotteiden toimittamisesta väärälle vastaanottajalle.
6.5. Jos asiakas ei nouda tuotetta ja ei anna muita ohjeita tuotteen luovuttamisesta myyjän kanssa yhteydenoton jälkeen, tai myyjä ei saa yhteyttä asiakkaaseen, sopimus katsotaan päättyneeksi. Tällöin myyjä palauttaa asiakkaan maksaman summan.
6.6. Asiakkaan on vastaanottaessaan tavaraa tarkistettava lähetys, sen määrä, laatu ja lajitelma. Jos paketissa havaitaan vaurioita, mutta tavaran määrässä, laadussa tai lajitelmassa ei ole poikkeamia, asiakkaan on merkittävä paketin vauriot toimitusvahvistukseen tai toimituksen suorittaneen henkilön tarjoamaan lomakkeeseen. Tällaisissa tapauksissa katsotaan, että tavarat toimitettiin vaurioituneessa pakkauksessa, mutta tavaran määrä, laatu ja lajitelma ovat ostosopimuksen ehtojen mukaiset ja tavaran toimitus on suoritettu asianmukaisesti.
6.7. Jos tavaran laadussa, määrässä tai lajitelmassa havaitaan poikkeamia, asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia tavaroita. Asiakkaan on merkittävä kieltäytyminen vastaanottamasta tavaroita ja löydetyt vauriot toimitusvahvistukseen ja/tai toimituksen suorittaneen henkilön tarjoamaan lomakkeeseen.
6.8. Jos asiakas hyväksyy lähetyksen ilman huomautuksia, katsotaan, että tavarat toimitettiin ehjässä pakkauksessa, tavaran määrä, laatu ja lajitelma ovat ostosopimuksen ehtojen mukaiset ja tavaran toimitus on suoritettu asianmukaisesti.
6.9. Toimitettaessa tuotteita, asiakkaalta voidaan pyytää henkilöllisyystodistusta, ja myyjä voi lähettää asiakkaalle tietoa tilauksesta.
6.10. Tuote katsotaan toimitetuksi asiakkaalle:
6.10.1. Kun asiakas (tai hänen edustajansa) vastaanottaa tuotteen myyjän toimipaikassa;
6.10.2. Kun tuote on toimitettu asiakkaan tilauksessa ilmoitettuun osoitteeseen ja henkilö, joka vastaanotti tuotteen, allekirjoitti toimituskuittauksen, laskun tai muun toimitusasiakirjan.
6.11. Jos tuotteita ei toimiteta ajallaan, asiakkaan on välittömästi, kuitenkin viimeistään 1 päivän kuluessa, ilmoitettava siitä myyjälle. Muussa tapauksessa asiakas ei voi tehdä myyjälle vaatimuksia tuotteiden myöhästymisen vuoksi.
6.12. Myyjä vapautuu vastuusta toimitusaikojen rikkomisessa, jos tuotteita ei toimiteta asiakkaalle tai ne toimitetaan myöhässä asiakkaan syystä tai asiakkaan olosuhteista johtuvista syistä. Tällaisissa tapauksissa myyjä ei lähetä palautettuja tuotteita uudelleen asiakkaalle ennen kuin asiakas maksaa ylimääräiset toimituskustannukset.

7. TUOTELAATU

7.1. Myytävien tuotteiden ominaisuudet ilmoitetaan yleensä kunkin tuotteen yhteydessä olevassa kuvauksessa. Kaupassa olevien tuotteiden väri, muoto tai muut ominaisuudet voivat poiketa todellisesta tuotteen koosta, muodosta ja väristä johtuen asiakkaan käyttämien elektronisten laitteiden ominaisuuksista tai muista teknisistä syistä, ottaen huomioon kohtuullisesti mahdolliset ulkonäköpoikkeamat.
7.2. Ellei toisin ole merkitty, normaali 2 vuoden tuotetakuu koskee asiakkaan ostamia tuotteita.
7.3. Asiakkaan ostamille tuotteille myönnetään 12 kuukauden takuu.
7.4. Tapauksissa, joissa tiettyjen tuotteiden osalta määritetään tietty käyttöikä, myyjä sitoutuu myymään kyseisiä tuotteita asiakkaalle siten, että hänelle annetaan todellinen mahdollisuus käyttää niitä käyttöajan loppuun asti.
7.5. Jos tuote ei ole laadultaan hyvä, asiakkaalla on yleensä oikeus pitää viallinen tuote ja saada osa siitä maksetusta hinnasta takaisin sovitusti.

8. OIKEUS PERUUTTAA SOPIMUS. TUOTTEEN PALAUTUS

8.1. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus tai sopimus, joka on tehty muualla kuin kauppatiloissa, ilmoittamatta syytä 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas tai hänen nimeämänsä henkilö (ei kuljettaja) vastaanottaa tuotteen. Jos asiakas on ostanut useita tuotteita yhdellä sopimuksella, hänellä on oikeus peruuttaa koko sopimus tai osa siitä. Säännöt, jotka koskevat tuotteen palauttamista, on kuvattu kohdissa 8.2.-8.7.
8.2. Asiakkaan peruuttamisoikeutta ei sovelleta seuraaviin sopimuksiin:
8.2.1. palvelusopimuksiin, joissa palvelut on täysin suoritettu asiakkaan suostumuksella peruutusilmoituksen tekohetkellä;
8.2.2. erityisohjeiden mukaan kuluttajan tarpeisiin valmistettuihin tuotteisiin, jotka eivät ole valmiita tuotteita ja jotka on valmistettu asiakkaan henkilökohtaisen valinnan tai ohjeiden mukaisesti tai tuotteisiin, jotka on selvästi räätälöity asiakkaan henkilökohtaisiin tarpeisiin;
8.2.3. nopeasti pilaantuvien tai vanhentuvien tuotteiden sopimuksiin;
8.2.4. sinetöityjen tuotteiden sopimuksiin, jotka on avattu toimituksen jälkeen ja jotka eivät ole palautettavissa terveydellisten tai hygieniasyiden vuoksi; 8.2.5. sopimuksiin, joissa tuote sekoittuu luonteensa vuoksi erottamattomasti muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen;
8.2.6. sinetöityjen tallenteiden tai ohjelmistojen sopimuksiin, jotka on avattu toimituksen jälkeen;
8.2.7. digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu ennen kuin kuluttaja on antanut suostumuksensa ja tunnustanut, että hän menettää peruuttamisoikeutensa tällä tavoin;
8.3. peruuttamisoikeuttaan käyttääkseen asiakkaan on ilmoitettava myyjälle sähköpostitse osoitteeseeen [email protected] yksiselitteisellä ilmoituksella päätöksestään peruuttaa sopimus ja toimitettava kopio ostovahvistuksesta (lasku, kuitti jne.). Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää peruuttamisoikeuden käyttöä koskevan ilmoituksen ennen peruuttamisajan päättymistä.
8.4. Toimitettuaan kirjallisen ilmoituksen sopimuksen peruuttamisesta ja muun myyjän antaman tiedon, asiakkaan on viivyttelemättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa lähetettävä/luovutettava tavarat myyjälle tai myyjän nimeämälle edustajalle. Asiakas voi myös toimittaa tuotteen itse myyjälle osoitteeseen Linnanherrankuja 16, Helsinki klo 9:00 – 15:00, joka arkipäivä.
8.5. Asiakas vastaa tavaroiden asianmukaisesta pakkaamisesta palautusta varten. Myyjä on velvollinen hyvittämään asiakkaalle aiheutuvat suorat palautuskustannukset, ellei myyjä toisin ilmoita peruuttamisilmoituksen vastaanottamisen jälkeen. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas valitsi muun kuin myyjän ehdottaman halvimman tavallisen tavaran palautustavan.
8.6. Asiakkaalle palautetaan rahat palautetusta tuotteesta, mukaan lukien toimituskulut, kun tavarat on palautettu myyjälle. Kun tuotteet palautetaan välittäjien (kuriirien) kautta, rahat palautetaan asiakkaalle siirtämällä ne sille tilille, josta maksu suoritettiin, tai asiakkaan erikseen ilmoittamalle tilille, jos maksu suoritettiin muulla tavalla kuin siirrolla. Kun tavarat palautetaan suoraan myyjälle, rahat palautetaan käteisellä enintään 199,99 euron arvosta tai jos palautettava summa on yli 200,00 euroa, siirtämällä ne sille tilille, josta maksu suoritettiin, tai asiakkaan erikseen ilmoittamalle tilille, jos maksu suoritettiin muulla tavalla kuin siirrolla.
8.7. Myyjää ei pidetä rahojen palauttamisen ehtojen rikkojana, jos hän ei voi palauttaa rahaa asiakkaan syystä (tuotteiden palauttamisen viivästyminen, tiedonantoa tuotteen lähettämisestä puuttuu, epätarkkoja tietoja jne.).
8.8. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen tuotteen muotoon, kokoon, väriin, malliin tai täydellisyyteen, hänellä on oikeus vaihtaa se vastaavaan tuotteeseen 14 päivän kuluessa myyntipäivästä laskien, ellei myyjä ole asettanut pidempää takarajaa. Mikäli myyjällä ei ole sopivaa vaihtotuotetta, asiakkaalla on oikeus palauttaa tuote myyjälle ja saada siitä maksettu summa takaisin. Laadukkaat tuotteet sekä asianmukaisesti tarjotut palvelut eivät kuitenkaan ole palautuskelpoisia. Palauttamattomat ja vaihtamattomat tuotteet on määritelty ”kuluttajansuojalaissa”.
8.9. Asiakas voi pyytää huonolaatuisen tuotteen vaihtamista laadukkaaseen tuotteeseen, hinnan alentamista, tuotteen palauttamista ja maksun palauttamista, jos tuote ei ole laadukas. Huonolaatuisten tuotteiden vaihto ja palautus tapahtuu näiden sääntöjen ja Suomen valtion kuluttajansuojalain mukaisesti. Huonolaatuiset tuotteet palautetaan myyjälle.
8.10. Tuotteita palautettaessa on noudatettava seuraavia ehtoja: tuotteen on oltava alkuperäispakkauksessa tai muussa asianmukaisessa pakkauksessa; tuotteen on oltava vaurioitumaton; tuotetta ei saa käyttää ja sen tulee olla myyntikelpoinen, eli siinä ei saa olla vahingoittuneita tarroja, poistettuja suojamuoveja jne. (Tämä kohta ei koske huonolaatuisia tuotteita); tuotteen on oltava samassa kokoonpanossa kuin ostettu tuote; tuotteen palautuksen yhteydessä on esitettävä lasku, kuitti tai ostotodistus ja täytettävä tuotepalautuslomake.
8.11. Jos palautettu tuote ei ole täydellinen, on vaurioitunut, epäsiisti ja / tai väärin pakattu, myyjällä on oikeus olla hyväksymättä palautettua tuotetta ja olla palauttamatta asiakkaan maksamaa summaa palautettavasta tuotteesta.
8.12. Ennen kuin huonolaatuisia tuotteita palautetaan tai vaihdetaan ja myös silloin, kun laadukkaita tuotteita palautetaan vaikka sopimus ei ole peruuntunut, asiakas ottaa yhteyttä myyjään näissä säännöissä esitetyin puhelinnumerolla tai sähköpostilla ja sopii tuotteiden palautusehdoista ja -tavoista.
8.13. Yritysasiakkaan on otettava yhteyttä sähköpostitse tuotteiden palauttamiseksi tai vaihtamiseksi.

 

9. OSAPUOLTEN VASTUUT

9.1. Myyjä vapautetaan vastuusta, jos vahingot johtuvat siitä, että asiakas ei ottanut huomioon myyjän suosituksia ja omia velvoitteitaan, eikä tutustunut sopimusehtoihin ja/tai toimitus- ja palautusehtoihin, vaikka tällainen mahdollisuus hänelle annettiin.
9.2. Vahingon sattuessa syyllinen osapuoli korvaa toiselle osapuolelle välittömät menetykset, ellei lainsäädäntö toisin määrää.
9.3. Myyjä ei vastaa sopimuksen täyttämättä jättämisestä ja/tai tavaroiden toimittamatta jättämisestä tai myöhästymisestä, jos se johtuu kolmansien osapuolien syyllisyydestä tai olosuhteista, joita myyjä ei voinut hallita ja joihin hän ei voinut järkevästi varautua sopimuksen tekohetkellä eikä estää näiden olosuhteiden tai niiden seurausten ilmenemistä. Jos tällaiset olosuhteet kestävät yli 1 kuukauden, osapuolet voivat purkaa osto-myyntisopimuksen keskinäisellä sopimuksella.

10. LOPPUSÄÄNNÖKSET JA EHDOT

10.1. Kaupassa esitettävä tieto: säännöt, myyjää koskeva tieto, tarjotut tavarat ja niiden ominaisuudet, asiakkaan oikeudet peruuttaa ostosopimuksen täytäntöönpano, myyjän tarjoamat tavaran hoitopalvelut ja takuut jne. katsotaan annetuksi kirjallisesti asiakkaalle.
10.2. Näitä sääntöjä ja ostosopimusta asiakkaan ja myyjän välillä tukee Suomen valtion laki.
10.3. Myyjä voi milloin tahansa siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa, jotka johtuvat näistä säännöistä kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ja ilmoittamatta siitä hänelle.
10.4. Kaikki asiakkaan ja myyjän väliset riidat ratkaistaan neuvotteluteitse sopimusehtojen perusteitse. Ellei kiistaan löydy ratkaisua neuvottelumenettelyllä 30 päivän kuluessa, riidat ratkaistaan lopullisesti Suomen valtion lainsäädännön mukaisesti.
10.5. Asiakas voi esittää pyynnön ja/tai valituksen kaupasta ostetusta tavarasta tai palvelusta Kilpailu- ja Kuluttajavirastolle (Lin­tu­lah­den­ku­ja 2, 00530 Hel­sin­ki, internetissä osoitteessa https://www.kkv.fi/). Ennen kuin asiakas tekee pyynnön ja/tai valituksen kaupasta ostetusta tavarasta (kuten asiaankuuluvat lait edellyttävät), ostajan on otettava yhteyttä myyjään. Tätä ehtoa ei sovelleta yritysostajille.
10.6. Nämä säännöt päivitettiin 8.5.2023 klo 11.40.