Usein kysytyt kysymykset

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön hankintatukea (energiatuki) voi hakea yritykset tai organisaatiot. Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa (energiatehokkuus) tai 30 000 euroa (uusiutuva energia sis. aurinkopaneelit) eikä hankkeen koolla ole ylärajaa. Hakemuksen tekeminen tapahtuu Business Finlandin kotisivujen kautta. Jos hanke on enemmän kuin 5 000 000 €, tapahtuu hakeminen työ- ja elinkeinoministeriön kotisivujen kautta. Hankintatuen hakeminen kannattaa aloittaa ajoissa, sillä pitkien jonotusaikojen takia tuen saaminen saattaa kestää jopa 2-3kk. Jos tarvitset lisätietoa tai apua hankintatukeen liittyen, ota meihin yhteyttä.

Business Finlandin kotisivujen mukaan energiatuki kattaa hankkeen hinnasta 15%, kun kyseessä on aurinkosähköhanke.

Lue lisää Business Finlandin kotisivuilta

Kotitalousvähennys. Yksityishenkilö, joka teettää työtä kotona, omistus- tai vuokra-asunnossaan, kesämökillä tai vanhempiensa asunnolla, voi saada teettämänsä työn osuudesta 40 % kotitalousvähennystä. Aurinkopaneelien asennus kuuluu vähennyksen piiriin. Lue lisää kotitalousvähennyksestä verottajan kotisivuilta.

Aurinkovoimalan takaisinmaksuaika on vaikeaa arvioida. Se vaihtelee kuitenkin 5-15 vuoteen riippuen voimalan koosta, vuosituotosta ja muista tekijöistä kuten rahoituksesta. Yrityksille aurinkovoimalan hankinta toimii pitkäaikaisena sijoituksena, mutta lyhyellä aikavälillä edesauttaa yrityksen matkaa kohti päästöneutraaliuutta.

HALUATTE EDISTÄÄ UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOA JA KÄYTTÖÄ

 • Organisaatiossanne on kyse vapaaehtoisesta korvausinvestoinnista, jolla lisätään merkittävästi uusiutuvan energian tuotantomäärää tai saavutetaan muu merkittävä myönteinen tavoitteen mukainen energiavaikutus.

HALUATTE EDISTÄÄ ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAI ENERGIAN TUOTANNON TAI KÄYTÖN TEHOSTAMISTA

 • Organisaationne haluaa toteuttaa investointi- tai selvityshankkeen, joka edistää energian säästämistä,

  MUTTA jonka tarkoituksena ei ole pakollisen ympäristövelvoitteen saavuttaminen eikä kyse ole energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaisesta yritykselle pakollisesta energiakatselmuksesta.

HALUATTE MUUTOIN EDISTÄÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄN MUUTTUMISTA VÄHÄHIILISEKSI

Lue lisää Business Finlandin kotisivuilta

Tärkeimmät asiakirjat tuen hankintaa varten:

Lue lisää energiatuen hankinnasta Business Finlandin kotisivuilta osoitteessa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

Solet Liettua asensi rakennuksen julkisivuun integroidun aurinkovoimalan

10 kW aurinkovoimalan (asennus laskettu mukaan) hinta voi vaihdella 7 000€ – 11 000€ välillä riippuen asennustyypistä ja valitusta laitteistosta.

 1. Saat alustavan tarjouksen;
 2. Jos tarjous on sopiva – toimitat tarvittavat tekniset tiedot, lähetät kuvia kohteesta tai asiantuntijamme arvioi kohteen paikan päällä;
 3. Laaditaan aurinkovoimalan asennusprojekti, jonka hyväksyt;
 4. Allekirjoitamme sähköasennustöiden sopimuksen;
 5. Aloittamme kohteesi asiakirjojen käsittelyn, odotamme valitsemasi invertterin saapumista ja tilaamasi aurinkopaneelien valmistumista/toimitusta;
 6. Sovimme asennuspäivän ja 1-2 päivän kuluessa asennamme uuden aurinkovoimalasi, käymme läpi tärkeimmät asiat ja käsittelemme loput asiakirjat.

Tällä hetkellä asennusaika on tiiviisti sidoksissa markkinatilanteeseen. Valittujen komponenttien mukaan niiden toimitus voi kestää jonkin aikaa. Toimiston myöntämien tukien jälkeen normaali rakennustyö alkaa. Pisimmillään sopimuksessa sovittu asennuasaika voi olla 5 kuukautta. Tänä aikana järjestetään asiakirjat, valmistellaan ja sovitetaan projekti asiakkaan kanssa, hankitaan laitteisto, asennetaan/toimitetaan voimala asiakkaalle.
Tiivistettynä: sopimuskausi vaihtelee 2–6 kuukauden välillä riippuen sovitusta aikataulusta, voimalan koosta ja markkinatilanteesta. Aurinkovoimalan asentamien kannattaa aloittaa siis ajoissa.

Solet tarjoaa standardin 12-20 vuoden takuun aurinkopaneeleille ja suorituskykytakuun, jolla taataan se, että voimalan teho ei ole alle 90%/80% 10/25 vuoden jälkeen.

Invertterille on 5-15 vuoden takuu, rakenteille 10-15 vuoden takuu ja työlle 5 vuoden takuu.

Aurinkovoimalan takaisinmaksuaika on vaikeaa arvioida. Se vaihtelee kuitenkin 5-15 vuoteen riippuen voimalan koosta, vuosituotosta ja muista tekijöistä kuten rahoituksesta. Yrityksille aurinkovoimalan hankinta toimii pitkäaikaisena sijoituksena, mutta lyhyellä aikavälillä edesauttaa yrityksen matkaa kohti päästöneutraaliuutta.

Aurinkokeräin on laite, joka muuntaa auringon säteilyä teknisesti käyttökelpoiseksi lämmöksi.

Aurinkokeräimiä ei pidä sekoittaa aurinkovoimaloiden aurinkopaneeleihin. Aurinkokeräimet on suunniteltu veden lämmittämiseen, kun taas aurinkovoimalan aurinkopaneelit on suunniteltu sähköntuotantoon.

Aurinkopaneelien käyttö veden lämmittämiseen on tehokkaampaa kuin aurinkokeräinjärjestelmällä talvella, jolloin kysyntä kuumalle vedelle on suurimmillaan. Lisäksi aurinkopaneelien asennus ja käyttö ovat paljon yksinkertaisempia kuin aurinkokeräimien. Kuluttajat, jotka käyttävät keräinjärjestelmää kohtaavat usein putkien tukkeutumisongelmia.

 

Optimaalisin teho aurinkovoimaloille saavutetaan, kun asennussuunta on etelä ja asennuskulma on noin 35°.

Erilaisten paneeleiden pääasialliset erot ovat, että tavallisten polykristallisten paneelien väri on sininen, ne ovat myös helpommin valmistettavissa ja siksi halvempia. Monokristallisten paneeleiden väri on musta (joskus sininen, tasaisempi sävy). Monimutkaisemman valmistusteknologian vuoksi ne ovat hieman kalliimpia, mutta niiden hyötysuhde on suurempi verrattuna polykristallisiin paneeleihin.

Aurinkopaneeleita valittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota ennakoituun aurinkovoimalan alueeseen, haluttuun tuotantotehoon ja taloudellisiin resursseihin.

Suosittelemme valitsemaan monokristalliset moduulit maksimaalisen vuotuisen tuotannon saavuttamiseksi. Kun pinta-ala ei ole rajoittava tekijä, suosittelemme polykristallisia moduuleita niiden hinnan vuoksi.

Koko paketin hinta riippuu eniten näistä tekijöistä:

 1. Valittu laitteisto – aurinkopaneelen, invertterin ja rakenteiden tyyppi;
 2. Kokonaisteho (mitä suurempi aurinkovoimalan teho on, sitä alhaisempi on yhden kilowattitunnin hinta);
 3. Projektin/asennustyön monimutkaisuus

Esimerkiksi aurinkovoimalan asentaminen peltikaton päälle on kalliimpaa verrattuna tiilikattoon. Aurinkopaneelien asentaminen vinokatoille tai julkisivulle on kalliimpaa verrattuna standardiin, tasakatolle asennettuihin aurinkokennoihin. Myös valmistaja ja brändi vaikuttaa hintaan (eurooppalaiset paneelit yleensä kalliimpia kuin Aasiassa valmistetut).

Tarkka aurinkovoimalan hinta lasketaan yksilöllisesti tarjouspyynnön avulla. Voit tehdä ilmaisen tarjouspyynnön tästä > hanki tarjous

Aurinkopaneelit eivät itse varastoi energiaa; energiaa voivat varastoida itsenäisillä tai hybridi inverttereillä, jolloin ylijäämäsähkö varastoidaan akkuihin, kun sähkönkulutus alittaa tuotantomäärän. Akkujen täyttymisen jälkeen ylijäämäsähköä ruvetaan siirtämään valtakunnalliseen sähköverkkoon, josta sinulle maksetaan sähköntoimittajasi mukaista hintaa.

aurinkopaneeli Solet talon katolla

Aurinkovoimalan ylläpitokustannukset riippuu voimalan tehokapasiteetista, sijainnista ja valitusta palvelupaketista. Valvontapalveluiden kustannus alkaa 5 eurosta vuodessa asennettua kilowattia kohti. Palvelun hinnoittelu räätälöidään yksilöllisesti.

Lue lisää >

Ei, aurinkovoimala ei tuota sähköä sähkökatkon aikana ellei aurinkovoimalan invertteri ole autonominen tai hybridi (kaikki hybridiaurinkovoimalat eivät takaa sähköä kotiisi sähköverkon vikatilanteessa). Akullisen hybridiaurinkovoimalan asentamiseksi on tarpeen muokata sähköasennusta niin, että järjestelmän tuottama sähkö ei pääse verkkoon ennen kuin se toimii kunnolla.

Solet tarjoaa standardin 12-20 vuoden takuun aurinkopaneeleille ja suorituskykytakuun, jolla taataan se, että voimalan teho ei ole alle 90%/80% 10/25 vuoden jälkeen.

Invertterille on 5-15 vuoden takuu, rakenteille 10-15 vuoden takuu ja työlle 5 vuoden takuu.

Kaiken takana on valosähköinen ilmiö, aurinkokenno ja aurinkopaneeli. Aurinkokennot muuntavat auringonvalon sähköenergiaksi puolijohteiden avulla. Paneelit tuottavat suoravirtaa auringonvalosta, jonka jälkeen invertteri muuntaa suoravirran vaihtovirraksi, jonka jälkeen sähkö voidaan käyttää normaalisti.

Kyllä, Suomessa keskimääräinen vuotuinen kokonaisvaloenergia on noin 1 000 kWh/m2. Esimerkiksi Suomen olosuhteissa 10 kW aurinkovoimala voi tuottaa jopa 10 000 kWh vuodessa. Tuotetun sähköenergian määrä riippuu aurinkovoimalan suunnasta ja asennuskulmasta. Alustava arvio voidaan antaa jokaiselle projektille yksilöllisesti suorittamalla mallinnusraportti.

Lumen poisto?

Ei ole tarpeen. Talvella aurinkoisia päiviä on hyvin vähän, joten aurinkovoimalan tuotannon kasvun hyödyt lumen poistokustannuksiin verrattuna on vaikea arvioida. Myös moduulien suurempaa vaurioitumisriskiä ja ihmisten terveydelle aiheutuvaa vaaraa (esim. jäätynyt katon kaltevuus) on arvioitava. Useimmat moduulien valmistajat kieltävät lumen poiston kaapimalla tai sulattamalla lämmittimillä, eikä moduuleja yleensä puhdisteta lumesta.

Paneelien puhdistus.

Tämä riippuu voimalan asennusominaisuuksista ja ympäristöolosuhteista. Jos paneelit on asennettu 20-45 asteen kulmassa, ne puhdistuvat riittävästi sateella. Paneelien puhdistus suositellaan kuitenkin tehtäväksi kerran vuodessa voimalan teknisen tarkastuksen yhteydessä. Paneeleja saattaa joutua puhdistamaan useammin riippuen alueellisista saasteista: tiet, soratiet (pöly), puut (siitepöly, pihka, lehdet), linnut, teollisuuslaitokset (pöly) jne.

Miten aurinkopaneelit puhdistetaan?

Ensiksi, invertteri täytyy kytkeä pois päältä. Voit selvittää materiaalit ja työkalut, jotka sopivat paneelien puhdistamiseen paneelin valmistajan käyttöohjeesta. Kaikissa tapauksissa suositellaan käytettäväksi painepesureita, pehmeitä liinoja, luontoystävällisiä puhdistusaineita ilman hankaavia ainesosia ja pehmeää (suodatettua) vettä. On parasta puhdistaa moduulit aikaisin aamulla, illalla, yöllä tai pilvisinä päivinä, kun aurinko ei ole aktiivinen. Voimme myös tarjota moduulien puhdistuspalveluita, ota yhteyttä sähköpostitse: [email protected]

Aurinkovoimalan tekninen huolto.

Aivan kuten millä tahansa sähkölaitteella, myös aurinkovoimala vaatii huomiota ja huoltoa varmistaakseen sen mahdollisimman tehokkaan ja keskeytymättömän toiminnan. Suosittelemme luovuttamaan aurinkovoimalan huollon ammattilaisille – huoltopalveluiden kustannukset ovat alhaiset, mutta hyöty on merkittävä.

Kyllä, aurinkovoimala auttaa säästämään rahaa. Ihanteellisessa tilanteessa, kun kaikki tuotettu sähkö kulutetaan heti, taloudellinen takaisinmaksuaika voidaan laskea investoinnin ja tuen erotuksen suhteena sähkön hintaan, kerrottuna vuotuisella aurinkovoimalan tuotantomäärällä. Tässä tapauksessa voimalan keskimääräinen takaisinmaksuaika on noin 7 vuotta, jos voimala asennetaan ilman tukea, ja 5-6 vuotta, jos voimala asennetaan 15%:n tuella (tuki vain yrityksille).

Aurinkovoimalat toimivat tehokkaimmin maaliskuusta syyskuuhun. Toki aurinkovoimalat toimivat myös talvella, mutta eivät yhtä tehokkaasti. Talvi ei kuitenkaan ole määrittelevä tekijä aurinkovoimalan kannattavuutta harkittaessa, vaan suurimpia tekijöitä on vuoden kokonaissäteilymäärä (keskimäärin 1 000 kWh/m²), voimalan koko ja asennussuunta.

saules elektrine ant pastato stogo aeronamai

Laskelmiemme mukaan 100 km:n ajomatkan hinta vaihtelee 5-6 euron välillä (ilman auton hintaa). Aurinkovoimalan kanssa, tämä hinta voi olla huomattavasti alhaisempi. (Jos auton lataaminen tapahtuu kotona)

Sähköauton latausaseman teho ei saa ylittää kiinteistöösi sallittua syöttötehoa.
Jännitetehon voi selvittää ottamalla yhteyttä sähköntoimittajaasi!

Sähköajoneuvojen latausasemat luokitellaan tehon mukaan. Mitä suurempi latausaseman teho on, sitä nopeampi sähköajoneuvon lataus on (jos se kykenee hyödyntämään koko lataustehon). Lataamalla sähköajoneuvon akkua tasasähköllä (DC), säästetään sähköajoneuvon integroidun invertterin resursseja, jolloin akku latautuu nopeammin suoraan ilman virtatyyppiä muutettavaksi. Tässä on yleistä tietoa siitä, miten akun latausaika vaihtelee lataustyypin mukaan:

Useimmat tarjoamistamme latausasemamalleista voivat säätää tehoaan seuraavilla tavoilla:

Staattisesti – latausaseman enimmäisteho asetetaan verkkosivuston tai mobiilisovelluksen avulla, eikä tämä menetelmä salli latausaseman ylittää asetettua rajaa.

Dynaamisesti – automaatio kommunikoi komponenttien välillä mahdollistaen latauksen maksimoinnin ilman enimmäistehon ylittämistä. Tämä varmistaa nopean sähköajoneuvon lataamisen riippuen sähköverkon kuormituksesta.

Hybridi – latausasemajärjestelmä, joka yhdistää ja jakaa prioriteetin tiettyjen latauspisteiden välillä, mahdollistaen enemmän tai vähemmän tehoa tiettyyn latausasemaan.

Suosittelemme valitsemaan sähköauton latausaseman yksilöllisten tarpeiden ja infrastruktuurin perusteella, jossa on integroitu latauskaapeli (Tyyppi 2) tai integroitu pistorasia (Tyyppi 2), jonka teho on 3,7 – 22 kW. Nämä asemat asennetaan yleensä seinään tai betoniperustukseen. On tärkeää huomata, että aseman teho ei saa ylittää sähköliittymäsi kapasiteettia.

RFID (Radio-frequency identification) – on teknologia, joka mahdollistaa tunnistuslaitteen käytön (kuten tagin tai magneettikortin). Kun RFID-tagillä kosketetaan lukijaa, tunnistaa laite käyttäjän ja käynnistää latauksen. Tätä teknologiaa käytetään usein, kun julkisilla latausasemilla tai kun halutaan rajoittaa latausaseman käyttäjiä eli antaa pääsy vain tietyille henkilöille.

4G – mobiiliviestintäteknologia, joka välittää tiedot asemalta pilvipohjaiseen ohjelmistoon (Cloud), joka mahdollistaa käyttäjän nähdä aseman tilan ja muuttaa aseman asetuksia etänä.

Sähköautojen inverttereitä on eri tehoisia, joten on tärkeää valita oikea latausasema, jotta latausteho voidaan hyödyntää täysimääräisesti.
Auton invertterin tehon voi selvittää kysymällä sähköautojen myyjältä tai tarkistamalla auton tekniset tiedot.

Sähköajoneuvojen latauskaapelit ja niiden tyypit:

Pistorasia – liitin, joka sopii lähes jokaiseen sähköautoon. Tarvitsee vain oikean adapterin.

Tyyppi 1 (Mode 2) (SAE J1772) – liitin, joka on suunniteltu lataamaan Amerikan markkinoille tarkoitettuja ajoneuvoja yksivaiheisella latauksella.

Tyyppi 2 (Mode 3) – suosittu liitin, jota käytetään sähköajoneuvojen lataamiseen vaihtovirralla (AC).

CCS (CCS-2) – yksi suosituimmista nopeista tasavirtalatausliittimistä, joka on yhdistetty tyyppiin 2 (AC) ja tasavirtaliittimeen. Tämä liitin on suunniteltu lataamaan sähköajoneuvoja, kuten BMW, Jaguar, VW, Audi, Porsche, Ford ja muita.

CHAdeMO – nopea tasavirtalatausliitin, joka sopii Nissanin, Mitsubishi, Peugeotin, Subarun, Toyotan ja Citroenin ajoneuvoille.

TESLA Supercharger – tasavirtaliitin, joka on suunniteltu lataamaan Tesla-sähköautoja nopeasti.

KODEL-VERTA-PERSESTI-I-ELEKTROMOBILI

ETKÖ LÖYDÄ ETSIMÄÄSI VASTAUSTA?

Ota yhteyttä ja me autamme!